Pravice intelektualne lastnine
Spletna stran je, za namen tega pravnega obvestila, pojem, ki zajema vse spletne strani in podstrani na naslovu www.drhorvat.si (v nadaljevanju teksta: spletna stran). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med.

Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno, rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z interneta za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.drhorvat.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.drhorvat.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. se bo trudila, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. se bo trudila za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani. Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je urejeno v skladu z Izjavo o varovanju zasebnosti spletne strani.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno orkožno sodišče v Slovenj Gradcu.
Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.