Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. Ambulanta splošne medicine
Andrej Horvat, dr. med.
Mariborska cesta 37
2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 88 73 232 (02) 88 73 232
Naročanje je obvezno in možno samo preko telefona: 02 88 73 232.
Predstavitev

Spoštovani!

Z željo razvijati uporabniku prijazno in kakovostno zdravstveno varstvo na primarni ravni, sem se v letu 2007 odločil, da pričnem z izvajanjem zdravstvene dejavnosti kot zasebnik. Ambulanta je pričela z delovanjem 01.10.2007 v prostorih zdravstvenega doma Radlje ob Dravi na Mariborski cesti 37.

V skladu z podeljeno koncesijo (0,50 programa za odraslo populacijo in 0,20 programa za otroško populacijo) sem oblikoval delo ambulante v smislu družinske medicine.
Naknadno dodeljena koncesija v obsegu 0,25  in korigirana v letu 2015 v obsegu skupno 0,50 programa za socialno varstveni zavod Dom HMELINA Radlje ob Dravi, ki je lociran na Koroški cesti 67a v Radljah ob Dravi, me obvezuje, da izvajam zdravstveno dejavnost še v domu.
V skladu z odločbo koncendenta (Občina Radlje ob Dravi) se v ustreznem deležu vključujem v izvajanje dežurne službe in službo nujne medicinske pomoči (NMP) po razporedu, ki ga pripravi ZD Radlje ob Dravi, kar občasno (ob intervencijah) vpliva na dejavnost rednega dela v ambulanti.

V ambulanti se bomo potrudili, da uporabniku zagotovimo ustrezno zdravstveno varstvo ob upoštevanju sodobne doktrine zdravljenja in  predpisanih standardov storitev s strani ZZZS.


Slika kader, Andrej Horvat, dr. med., Sonja Hribernik, med. teh.


 

nosilec dejavnosti: Andrej Horvat, dr. med.
sestra: Sonja Hribernik, med. teh.