Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. Ambulanta splošne medicine
Andrej Horvat, dr. med.
Mariborska cesta 37
2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 88 73 232 (02) 88 73 232
Naročanje je obvezno in možno samo preko telefona: 02 88 73 232.
Storitve
SAMOPLAČNIŠKE STORITVE CENIK
Št. OPIS STORITVE OKRAJŠANO VREDNOST
1. ZDRAVNIŠKO POTRDILO (navadno) ZPO 12,00 €
2. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO ZS 32,00 €
3. IZVEDENSKO MNENJE IZM 56,00 €
4. ZBIRANJE IN POSREDOVANJE MED.DOKUMENTACIJE (5) ZPMD1 5,00 €
5. ZBIRANJE IN POSREDOVANJE MED.DOKUMENTACIJE (10) ZPMD2 10,00 €
6. ZDRAVNIŠKO POTRDILO (za zavarovalnice) ZPO-ZAV 40,00 €
7. IZDELAVA OBRAZCA – SPREJEM V DSO O-DSO 31,00 €
8. IZDELAVA OBRAZCA – TELESNA OKVARA – TO (obr. 8,120 DZS) O-OTO 48.00 €
9. IZDELAVA OBRAZCA – DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO (DPP) O-DPP 48,00 €
10. IZDELAVA OBRAZCA – UVELJAVITVE PRAVIC IZ INVAL. ZAV. (IK) O-IK 126,00 €
11. PREGLED NEOPREDELJENEGA BOLNIKA (dan) KO1 25,00 €
12. PREGLED NEOPREDELJENEGA BOLNIKA (ponoči) KO2 55,00 €
13. ZDRAVLJENJE NA DOMU (dan) KO8 50,00 €
14. ZDRAVLJENJE NA DOMU (ponoči) KO9 80,00 €
15. PREDPIS IN IZDAJA RECEPTA RP 5,00 €
16. POTNI STROŠKI (vrednost 1KM) PS 0,29 €
17. FOTOKOPIRANJE – 1 STRAN FK 0,10 €
18. KRIOKAVSTIKA BRADAVIC KKB 5,00 €
19. HITRI TEST ROTA-ADENO RO-ADE 5,00 €
20. HITRI TEST STREPT-A STREPT-A 5,00 €
21. MRSA (Z ODVZEMI IN POŠILJANJEM) MRSA 70,00 €

Zdravstvene storitve in oskrba so v skladu s 1. točko I odstavka 43. člena Zakona o DDV-1 oproščene plačila davka, zato DDV ni upoštevan.

Veljavnost: 01.11.2015