Ambulanta splošne medicine, Andrej Horvat dr. med. Ambulanta splošne medicine
Andrej Horvat, dr. med.
Mariborska cesta 37
2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 88 73 232 (02) 88 73 232
Naročanje je obvezno in možno samo preko telefona: 02 88 73 232.

REFERENČNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE

Andrej Horvat, dr.med.


 

Andrej Horvat, dr. med.

ZARADI PANDEMIJE (CORONA VIRUS) COVID-19 SE DELO AMBULANTE PRILAGAJA RAZPOREDU ZD RADLJE OB DRAVI. AMBULANTA DO NADALJNJEGA OBRATUJE V IZREDNIH RAZMERAH, ZATO BO ZDRAVLJENE PRILAGOJENO RAZMERAM, KI JIH PODAJAJO  STROKOVNE SLUŽBE R SLOVENIJE. ZDRAVILA IN ADMINISTRATIVNI UKREPI SO DOVOLJENI V SKLADU Z DOGOVOROM  Z ZZZS TUDI PREKO POSVETA S TELEFONOM ALI Z DOPISOM PO ELEKTRONSKI POŠTI.


OSTANITE DOMA IN SE PRIDRUŽITE SAMOIZOLACIJI.


Ambulanta splošne medicine se je z 1.10.2016 preoblikovala v REFERENČNO AMBULANTO DRUŽINSKE MEDICINE. Izvajamo program v skladu s sodobnimi načeli vodenja in “presejanja” kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja v aktivni populaciji. Tim se je popolnil z diplomirano medicinsko sestro, ki je prevzela izvajanje programa v skladu s pooblastili in kompetencami. Pacienti se bodo obravnavali po programu in kasneje po potrjenih diagnozah. Ustvarjal se bo register kroničnih bolezni in hkrati beležila kakovost dela po določenih kazalnikih kakovosti, ki jih sporočamo NIJZ oziroma Ministrstvu za zdravje. Naša želja je izboljšati vodenje kroničnih bolnikov in  pridobiti čas za obravnavo akutno zbolelih ali se posvetiti poslabšanju kroničnih bolnikov. Z nenehnim dodatnim izobraževanjem in sledenjem stroki pridobljeno znanje izvajamo v vsakdanji praksi. Na področju kroničnih nenalezljivih boleznih poskušamo preprečevati razvoj dejavnikov tveganja (zunanje okolje, navade, razvade,…), odložiti razvoj bolezni v čim kasnejše življenjsko obdobje in čim dlje ohraniti kvaliteto življenja, saj je podatek o zbolevnosti in umrljivosti prebivalstva Koroške neugoden! Ambulanta je namenjena vsem uporabnikom, ki si želijo posveta in pomoči za ohranitev zdravja, ki potrebujejo diagnostično obravnavo in zdravljenje ter rehabilitacijo. Dosledno sledimo želji naročanja na pregled, kar pa, žal, upošteva le polovica uporabnikov.  Prva ura ordinacijskega časa je namenjena nenadno zbolelim, ki potrbujejo nujno zdravljenje ter otrokom z visoko vročino. Prav tako bomo brez naročanja obravnavali poškodbe, krvavitve, dušenje, nezavest, sum na možgansko ali srčno kap, skratka vse obolele in poškodovane, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Vključujem se v dežurno službo in službo NMP. V primeru aktivacije v omenjene oblike zdravstvene dejavnosti je  redno delo moteno in porušen celoten sistem naročanja. Sodelovanje v izvajanju nujne medicinske pomoči ter dežurne službe je dodatna delovna obveznost, je pa hkrati tudi priložnost, ko se srečaš z zapletenimi situacijami v nenavadnem okolju, kjer ob strokovnem znanju velikokrat potrebujemo še odločnost, organizacijske sposobnosti in dobro psiho fizično pripravljenost. Še vedno velja, da vse naštete aktivnosti zahtevajo dobro sodelovanje tima (zdravnik, medicinska sestra, reševalec, dispečer RCK ) ter pacienta, oziroma klicočega, ki je ugotovil potrebo po nujni zdravstveni pomoči.


NAROČANJE NA PREGLEDE

(Odgovorna oseba za naročanje: SONJA HRIBERNIK med.teh. :

tel.: 02 / 88 73 232  (UPOŠTEVAJTE ČAS NAROČANJA)

e-mail : sonja@setup.si


-  PRVA  URA
ORDINACIJSKEGA  ČASA JE NAMENJENA NENAROČENIM PACIENTOM, KI POTREBUJEJO NUJNO ZDRAVLJENJE ,   NATO IMAJO PREDNOST NAROČENI PACIENTI!

-  NA PRVE NENUJNE PREGLEDE SE NAROČA V ČASOVNEM OBDOBJU DO 5 DNI.

-  NA ADMINISTRATIVNE IN OSTALE STORITVE (predpis recepta, napotnice, …) JE ČAKALNA DOBA DO 14 DNI.


ČAKALNI ČAS
SE OB NEPREDVIDENEM DOGODKU (NUJNO ZDRAVLJENJE, POŠKODBA, URGENTNA INTERVENCIJA, NENAČRTOVANI ZAHTEVNEJŠI POSEGI, …) PODALJŠA.  (v teh primerih ni možno upoštevati določil iz ZPacP)!)            Opisana izvedba ni možna v času EPIDEMIJE S KORONAVIRUSOM!


AMBULANTA V DSO HMELINA
: od 15. 6. 2020 DELUJE PO NOVEM URNIKU. PONEDELJEK -7.30 do 11.00 Ostale dneve popoldan od 13.20 do 16.00


STROGO BOMO UPOŠTEVALI NAVODILA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE. V ODLOKU SO ZAPISANE NASLEDNJE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO PACIENTOV:

 • Vsi pacienti (razen v primeru nujne medicinske pomoči) se morajo za obravnavo predhodno naročiti. Naročanje je obvezno tudi pri osebnem izbranem zdravniku, ki pred prihodom pacienta opravi triažo po telefonu in pacienta ustrezno usmeri.
 • Paciente je treba naročati tako, da bodo v obravnavo sprejeti posamično oziroma se v čakalnici lahko zagotovi varna razdalja. V čakalnici bodo predvidoma  le 3 osebe.
 • Ob naročanju pacient prejme navodila o zdravstvenih pogojih za vstop v ambulanto.
 • Pred obiskom zdravnika je zaželeno, da pacient izpolni vprašalnik o zdravstvenem stanju, ki ga najde na spletnem naslovu  oziroma v tiskani obliki pred vhodom v zdravstveno ustanovo . Izpolnjen vprašalnik prinese na pregled, lahko pa ga tudi pošlje po el. pošti v izbrano ambulanto. V primeru, da na katerokoli vprašanje odgovori pritrdilno (»da«), je potreben dodaten telefonski posvet pred obiskom z zdravstvenim osebjem v ambulanti.
 • Pri vsakem pacientu se ob prihodu ponovno opravi sprejemna triaža in preveri simptome in znake Covid-19.
 • Pacient si mora razkužiti roke in nositi zaščitno masko.
 • Ob večkratnih obiskih se pacientom poda navodila za naslednje obiske in lahko tudi tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja.


Navodila za sprejem bolnika po izpolnitvi vprašalnika:

 1. Če so vsi odgovori negativni, pacient lahko pride na naročeno obravnavo.
 2. Če ima pacient prisotne simptome in znake Covid-19, pacienta naročimo  v Covid ambulanto oz. na testiranje in mu damo navodila.
 3. Če se izkaže, da ima pacient ob sprejemni triaži ob vstopu v zdravstveno ustanovo oz. ambulanto simptome in znake, sumljive za Covid-19, sestra na triaži o tem obvesti ambulanto, pacienta pa usmeri v Covid ambulanto ali se posvetuje z osebnim ali nadomestnim zdravnikom, ki poda nadaljnja navodila.
 4. Če imajo svojci pacienta (s katerimi živijo skupaj / so v tesnem stiku) simptome in znake in so z brisom potrjeno pozitivni na SARS-CoV-2, tak pacient sodi med tesne kontakte in se ga obravnava po protokolu epidemiologov (morda ima pacient že karantensko odločbo). V vsakem primeru pacientovo obravnavo prestavimo za 14 dni (nato eventualno nov klic glede na trenutno situacijo). V primeru nujne obravnave pacienta napotimo v COVID ambulanto oz. na SNMP.
 5. V primeru simptomatskih družinskih članov, ki še niso bili testirani na SARS-CoV-2, se  pregled prav tako odloži za 14 dni. Hkrati svetujemo, da se oboleli družinski člani posvetujejo s svojim osebnim izbranim zdravnikom in opravijo testiranje (bris NF) na SARS-CoV-2 .

Vprašalnik za oceno ogroženosti COVID-19 si prenesite tukaj.


Število opredeljenih pacientov – glavarina (na dan 1.10.2019) :

ODRASLI 1910 (159%)

OTROŠKO ŠOLSKA POPULACIJA 341 (71%)

 

 

Andrej Horvat, dr. med.